Barachbloggen

I skolan

[LINK=http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=229651]http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=229651[/LINK] så återspeglas, förhoppningsvis korrekt,  Lars Ohly’s kommentar på regeringens förslag att behålla kristendomens särställning i skolans undervisning. Det är svårt att bli förvånad.  Med all tydlighet så skapar artikeln om regeringens ställningstagande för att kristendomen ska ha en särställning i religionsundervisningen, en enorm reaktion. En smula intressant är det att det inte innebär någon förändring i förhållande till det nuvarande synsättet.

Ett samhälle är beroende av att ha värderingar, som ger vägledning i hur man ska förhålla sig till olika situationer.

I Sverige har vi, än så länge, värderingar som har sin grund i kristen tro. För oss alla, så är det viktigt att förstå varför samhället ser ut som det gör, och då är svårt att bortse från att kristendomen har en särställning i vår religionshistoria och grund för vårt samhälles värderingar.

Därför är det skönt att få läsa om att regeringen står upp för att vi ska också i skolan ska fortsätta vara framsynta och inse vikten av en balanserad särbehandling av kristendomen i religionsundervisningen, eftersom den just innehar, åtminstone historiskt, en särställning i vårt land. Det är skönt att vi fått en paus i den ständiga nedbrytningen av våra traditioner och om man så vill, kulturarv. Tack Alliansen!

 

Sedan återstår att också se och förstå djupet av kristendomen i vår vardag och i våra liv.  Omvändelsen är alltid vars och ens ansvar. Ingenting som kan tvingas fram, eller som ska medföra mobbning.