Bön

Barachbloggen har haft ett långt uppehåll. Orken har inte räckt till. Finns mycket att skriva om.

Barach hemsida skapades ett antal år sedan för att vara en källa till uppmuntran och och en kanal till olika infallsvinklar hur man lär känna Gud. Kort sagt att vara till välsignelse.

När saker sker i privatlivet som är omskakande och bara rycker undan det goda som varit, så blir livet under en tid en fråga om överlevnad.

Så har livet varit några år nu. Under denna tid så har bibeln och bönen varit en viktig orsak till överlevnad, men givetvis också goda vänner och familjen.

En skilsmässa är ingen lätt process.

För min del så har bönen, samtalet med Gud, varit en överlevnadsfråga. Idag, när krisen är över, så är bönen fortfarande en överlevnadsfråga, men handlar mer om att närheten till Gud betyder allt.