Bön

Barachbloggen har haft ett långt uppehåll. Orken har inte räckt till. Finns mycket att skriva om. Barach hemsida skapades ett antal år sedan för att vara en källa till uppmuntran och och en kanal till olika infallsvinklar hur man lär känna Gud. Kort sagt att vara till välsignelse. När saker …