Persona non grata

En icke önskvärd person Jordens befolkning uppgår till  ca 7 Miljarder människor. Rätt snart är vi 10 Miljarder människor på denna planet. Vi ser en fortsatt  koncentration till större städer. För min del så slås jag av tystnaden hemma i Vindeln, efter att ha vistats några dagar i en hyggligt …