Ett nytt år med Jesus – nya drömmar, nya mål

Ett klipp från Ulf Ekman’s andakt för 1 januari.

Ett nytt år med Jesus – nya drömmar, nya mål

Se, vad jag förut förkunnade har kommit. Nu förkunnar jag nya ting, innan de visar sig låter jag er höra om dem.

Jes 42:9

Förra året var fyllt av många underbara ändelser och utmaningar, men det året är nu ver. Det kommer aldrig tillbaka. Lyft din blick och låt Jesus visa dig det nya året. Det är fullt av möjligheter och väntar på dig. Herren har förberett goda gärningar som du skall vandra i. Det finns uppgifter du skall utföra, människor du skall träffa, relationer du skall etablera och situationer där du i den helige Andes kraft skall betjäna. Gör dig redo! Överlåt dig till det nya året. I Kristus Jesus kommer du att bära mycket frukt i år. Han är meningen med ditt liv. I honom kommer du att lyckas. Utan honom förmår du ingenting.

Det nya året är som Kanaans land. Du behöver mod, tro, initiativ och lydnad för att gå in i det. Därinne finns motstånd, jättar och fientliga arméer som vill hindra dig att få del av ditt arv, Guds välsignelser till dig genom Jesus. Men allt förmår du i honom som ger dig kraft.

I dag är frälsningens dag. I dag är den välbehagliga dagen. I ditt hjärta har Gud lagt en önskan, en längtan efter att se Guds rike bli till under det kommande året. Denna längtan måste du uttrycka för Herren. Tala ut i bön vad du har i ditt hjärta, vad du längtar efter att se. Låt inte det förflutnas skuggor kasta sitt mörker över det nya året. Låt inte gamla misslyckanden säga dig att det inte är lönt att ta nya tag, att följa Jesus eller att tro att han vill göra något underbart i ditt liv. Din fiende, djävulen, är en lögnare och vill ta frimodigheten ifrån dig. Lägg misstag, misslyckanden, felsteg och synder under Jesu blod. Bekänn det och lämna det till Jesus. Han lyfter upp dig igen. Hans nåd är allt du behöver. Han älskar dig och vet hur du har det. Se på honom!

Vad kommer att hända under detta nya år? Det vet du inte, men året ligger i Guds händer. Så lägg du ditt liv i hans händer. Han har omsorg om dig. Han förskjuter inte dig. Tvärtom, i år vill han använda dig mer än någonsin. Du är en kristen i ett nytt år. Vilket privilegium, vilken nåd, vilka möjligheter. Tillåt Jesus att vara Herre på varje område av ditt liv. Tillåt den helige Ande att pröva varje område, varje motivation, varje bevekelsegrund, och du kommer att se hur han kommer till din hjälp. Nu börjar ett nytt äventyr och det är ingen gräns på hur goda Guds planer är för dig. Han vill ge dig både en framtid och ett hopp.

Se upp! Stå upp! Ge dig hän! Följ Jesus! Förvänta dig allt gott av Gud. Ett nytt år. Likt ett oskrivet blad väntar det på att skrivas av dig, i samarbete med den helige Ande.                                         Ulf Ekman

Bön

Den första dagen på detta nya år kommer jag till dig Jesus. Tack för att du dog för mig på korset. Tack för att du bar alla mina synder, felsteg och misslyckanden. Jag tror att du dog i mitt ställe och att du uppstod på den tredje dagen ifrån de döda för att jag skulle få evigt liv, överflödande liv och bli en ny skapelse i Kristus Jesus. Nu lägger jag hela mitt liv och hela det nya året i din hand. Du är min Frälsare och Herre. Jag tror på dig. Jag följer dig. Jag tar emot din dröm, din plan för mitt liv och tackar dig för din välsignelse över detta nya år och över resten av mitt liv! Amen.