Vad är viktigt i livet?

 

Vad är viktigt[mp3j track=”Vad ar viktigt i livet.mp3″]
Föraktad och övergiven[mp3j track=”Foraktad och overgiven.mp3″]
Den sörjande Job[mp3j track=”Den sorjande Job.mp3″]
Ge inte upp[mp3j track=”Ge inte upp.mp3″]
Uppståndelsekraft[mp3j track=”Uppstandelsekraft.mp3″]

[mp3-jplayer tracks=”Foraktad och overgiven.mp3, Ge inte upp.mp3, Den sorjande Job.mp3″]