Böcker

Jag köper mer böcker än vad jag läser. Det börjar på att bli en ansenlig mängd nu. Mitt arbete kräver mycket och orken räcker inte till, när kvällen blir sen. Bokhyllorna är fulla, och boklådorna i källaren är fulla. Jag behöver köpa fler lådor.